กันยายน 25, 2022

บาคาร่าออนไลน์ ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ แทงขั้นต่ำ10บาท

บริการรับแทงบาคาร่าผ่านเว็บ ตลอด 24 ชม

GPSC จับมือ 3 องค์กร ศึกษาพัฒนาสถานีสลับแบตเตอรี่ยานยนต์ขนส่งไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ธุรกิจ

GPSC จับมือ 3 องค์กร ศึกษาพัฒนาสถานีสลับแบตเตอรี่ยานยนต์ขนส่งไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ธุรกิจ

สถานีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน ที่นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาของการขนส่ง โดยไม่ใช้ระยะเวลานานในการชาร์จแต่ละครั้งของภาคการขนส่งเชิงพาณิชย์ เพื่อเตรียมพร้อมกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ดังนั้นจำเป็นต้องเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่สำคัญ ซึ่งโครงการนี้สอดรับกับแนวทางขององค์กร ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายในด้านการพัฒนาธุรกิจที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2060